ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
ปศุสัตว์เขต 3 ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
              

                

                เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ส่วนภูมิภาค ดำเนินการตรวจประเมินรอบ 2 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ( จากหน่วยงานในพื้นที่ 33 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 8 หน่วยงาน) โดยมีนางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ารับฟังนโยบาย พร้อมรับการตรวจประเมิน 5 ส

 

ภาพกิจกรรม

 

 
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ