ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิศึกษาดูงานฟาร์มโคเนื้อโคขุนครบวงจร
              

              

    

               วันที่  8-9  มกราคม 2562  นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์  ปศุสัตว์เขต 3  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  8 จังหวัด ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3  เดินทางไปศึกษางานงานฟาร์มโคเนื้อ “สุระสิงห์ฟาร์ม” อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  ที่มีระบบการเลี้ยงโคเนื้อและ โคขุนครบวงจร และทันสมัย  เลี้ยงในโรงเรือนอีแวป มีระบบบริหารจัดการของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด   เพื่อจะได้นำแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการฟาร์มที่มีระบบตลาดนำการผลิตมาใช้ในการส่งเสริม และกำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป    

 

ภาพกิจกรรม
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ