ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ตรวจติดตามร้านจำหน่าย(หม่ำ)สร้างความมั่นใจช่วงเทศกาลปีใหม่
              

              

    

                   เมื่อวันที่  21  ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
โดย สพ.ญ. ศรีสมัย   โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ   ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ (หม่ำ)  ช่องสามหมอ  ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่จะซื้อหม่ำ 
ซึ่งเป็นเนื้อโคที่นำมาแปรรูปทำหม่ำ  นำมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์และผ่านการตรวจโรคสัตว์จากพนักงานตรวจโรคสัตว์   รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งและจุดขายให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนดังกล่าว         

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ