สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์
ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์
              

              

                

                เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  256   สพ.ญ.ศรีสมัย   โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายกรมปศุสัตว์  แก่ชุดเฉพาะกิจประจำเขต 3  ประกอบด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา  และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกับกับการสืบสวนสอบสวนชัยภูมิ 
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า อำเภอเมืองชัยภูมิ ในระหว่างวันที่  18-19 ธันวาคม 2561 โดยตรวจสอบสถานประกอบการจำนวน  5  แห่ง พบผู้กระทำความผิด  จำนวน  1 ราย ข้อหาตั้งโรงฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต  และทำการฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งพนักงานท้องถิ่น ได้ยึดของกลางเป็นซากสุกรมูลค่ารวม
8,000  บาท  ของกลางดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายโดยการฝังกลบ          

ภาพกิจกรรม
   
 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ