ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
อาสาผสมเทียมไทยนิยมยั่งยืนร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิตออกให้บริการตรวจติดตามการผสมเทียม
              

              

                

                 4 ธันวาคม 2561  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต และอาสาผสมเทียมไทยนิยมยั่งยืนออกให้บริการตรวจสุขภาพ/ตรวจท้อง/ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย/ฉีดยาถ่ายพยาธิ/ยาบำรุง/ให้ความรู้การปลูกพืชอาหารสัตว์(หญ้าเนเปียร์)/การเหนี่ยวนำการเป็นสัด มีจำนวนเกษตรกรรับบริการ 6 ราย จำนวนโคเนื้อ 61 ตัว ท้อง 15 ตัว วัวเล็ก 22 ตัว เหนี่ยวนำการเป็นสัด 24 ตัว

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ