ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์
              

              

                    

                   เมื่อวันที่  13-14  กันยายน  2561  ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายประจำเขต  3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนจังหวัดชัยภูมิ     ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  2559  ในพื้นที่อำเภอภูเขียว และหนองบัวแดง ได้ดำเนินการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  จำนวน 9  ราย  พบผู้กระทำความผิดจำนวน  2  ราย พื้นที่อำเภอภูเขียว
       1.รายที่ 1 ในข้อหาประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต  ฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ได้ยึดของกลางเป็นซากสุกร  1  ตัว  ราคาประมาณ 7,000 บาท 

        2.รายที่ 2 ในข้อหาจำหน่ายเนื้อสัตว์โดยมิได้รับการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์  เนื้อโค  86  กิโลกรัม  และเครื่องในโค  70.5 กิโลกรัม  ราคาประมาณ  32,305  บาท ของกลางได้นำมาทำลายด้วยวิธีฝังกลบ  และเข้าตรวจสอบห้องเย็น  เลขที่  786  หมู่ 1 ตำบลผักปัง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ   จากการตรวจสอบผู้ประกอบการมีการเคลื่อนย้ายเครื่องในโคมาจากบริษัท ฟอร์ตูน่า ฟู๊ด  จำกัด  จากอำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ได้แสดงเอกสารหลักฐานการเคลื่อนย้ายใบ (ร.4)  และใบอนุญาตค้าซากสัตว์ (ร.10)

 

 

 

ภาพกิจกรรม
 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ