ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมิ ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
              

              

             วันที่ 17 กันยายน 2561 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ. จัดฝึกอบรมเกษตรผู้เลี้ยงแพะ ตามโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์ ณ รุ่งวัฒนะฟาร์ม ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรจำนวน 80 ราย 

            การฝึกอบรมในครั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้ให้ความรู้แนวทางส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การจัดการพืชอาหารสัตว์ให้มีประสิทธิฺภาพ ได้ประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้ปลูกหญ้า มีการสาธิตทำหญ้าหมัก

 

ภาพกิจกรรม
 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ