ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบใบรับรองฟาร์มโคขุนปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดงและมอบใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (กฆ.1)
              

        

     เมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 61 วาระก่อนการประชุม โดยมีท่านปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพีธีมอบใบรับรองฟาร์มโคขุนปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง จำนวน 1 ฟาร์ม ของนายอำนาจ เรืองจิตดา บังหวังฟาร์ม อำเภอเมืองชัยภูมิ และมอบใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (กฆ.1) แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายรักมณี ตู้โภค ประเภท โค - กระบือ รองรับการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายในพื่นที่อำเภอคอนสาร
2. นางตาดำ จันทะแจ่ม ประเภทโค - กระบือ รองรับการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายในพื่้นที่อำเภอแก้งคร้อ
3. นางสุนิสา แตงชัยภูมิ ประเภทไก่ - เป็ด รองรับการฆ่าสัตว์ปีกเพื่อจำหน่ายในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอเมืองชัยภูมิ
4. นางมินตรา ญาติพิมล ประเภทสุกร รองรับการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายในพื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์  

   

ภาพกิจกรรม
 
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ