ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับเจ้าหน้าที่
กลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกรมปศุสัตว์ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์
              

              เมื่อวันที่  19  กรกฏาคม  2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์   กลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อม   ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้าน
การปศุสัตว์  ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ได้แก่  บริษัทสุขพรหมมาศ  จำกัด  เลขที่ 280 หมู่ 3  ตำบลห้วยต้อน  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  และบริษัทนวฮะภูมิ   999  จำกัด  เลขที่  8  หมู่  8  ตำบลบ้านกอก   อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  จากโครงการดังกล่าว  ทางฟาร์มสามารถนำพลังงานที่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสีย  มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้า  และสามาถนำน้ำเสียรวมถึงกากตะกอนที่ได้จาการบำบัด  ไปใช้ในการเกษตรก่อให้เกิดการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม

             

 

ภาพกิจกรรม
 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ