ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
ปศุสัตว์ชัยภูมิ จัดประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีกในพื้นที่กันชนรอบฟาร์มมาตรฐาน (GAP)
              

 

     
              วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมหารือถึงแนวทางการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีกในพื้นที่กันชนรอบฟาร์มมาตรฐาน (GAP) และกำกับการดำเนินการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีกในพื้นที่กันชนรอบฟาร์มมาตรฐาน (GAP) ตลอดจนประสานความร่วมมือกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกของภาคเอกชน ในการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีกในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม อาทิ การสำรวจประชากรสัตว์ปีก การเก็บตัวอย่างสัตว์ปีก การทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่รอบฟาร์มมาตรฐาน ทั้งนี้ ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภู
มิ          

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ