ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

คณะทำงานชุดเฉพาะกิจสุ่มตรวจสอบฟาร์มโคขุนและฟาร์มสุกร ที่ได้รับการรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง

              

         

          เมื่อวันที่  13-14  มิถุนายน  2561  คณะทำงานชุดเฉพาะกิจสำนักงานปศุสัตว์เขต  3  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์มโคขุนและฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองฟาร์มปลอดสาร
เร่งเนื้อแดง  เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย       

 

ภาพกิจกรรม
   
 
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ