ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

ปศุสัตว์ชัยภูมิ ทำหมันฟรีทุกวันศุกร์ เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมว

              

         

               วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ  ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัข-แมว ทุกวันศุกร์ ให้แก่ประชาชนตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ของศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า เพื่อแก้ปัญหาสุนัขหมาแมวจรจัด เป็นภาระของวัดและปัญหาของชุมชน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ วันนี้มีประชาชนมารับบริการ จำนวน  27 ราย สุนัขและแมว โดยแยกเป็นสุนัขเพศเมีย จำนวน 15 ตัว , สุนัขเพศผู้ทำหมันโดยวิธีฉีดฉีด Zinc เข้าที่อัณฑะ  จำนวน 13 ตัว , แมวเพศเมีย จำนวน 19 ตัว , แมวเพศผู้ จำนวน 2 ตัว  รวมทั้งหมด จำนวน 49 ตัว

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ