ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

              

                

              
              เมื่อวันที่  2 พฤษภาคม  2561 คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการ
ประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดชัยภูมิ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์
นายรักมณี  ตู้โภค  บ้านเลขที่ 242  หมู่  1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
    โรงฆ่าสัตว์ประเภทโค – กระบือ  นางตาดำ   จันทะแจ่ม  หมู่ 4  ตำบลช่องสามหมอ  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ   โรงฆ่าสัตว์ประเภทโค -กระบือ   ที่ขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์  โรงพักสัตว์  และการฆ่าสัตว์ (กฆ 1)

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ