ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการทำหมันถาวรสุนัขเพศผู้โดยไม่ใช้วิธีผ่าตัด

              

         

          
            วันที่ 26 เมษายน 2561 นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมโครงการคุมกำเนิดสุนัขเพศผู้โดยไม่ผ่าตัดในพื้นที่เสี่ยง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ คือ สัตวแพทย์หญิงนัยนา อภิชาติพันธุ์ นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญเทศบาลนครสมุทรปราการ น.สพ.วีระ เทพสุเมธานนท์ ข้าราชบำนาญ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิสถานเสาวภาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ สาธิต และฝึกปฏิบัติให้แก่ นายสัตวแพทย์ และสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่าง ๆ พร้อมทบทวนให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและข้อปฏิบัติในสถานการณ์ทีวัคซีนขาดแคลน ในวันที่ 26 -27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และฝึกปฏิบัตินอกสถานที่


            ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิยังขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทุ่มเทป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะในสภาวะที่วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ขาดแคลน ขอให้แจ้งประชาชนงดนำสุนัขแมวนอกพื้นที่นำเข้ามาเลี้ยง หากพบสุนัข-แมวในพื้นที่มีอาการดุร้ายผิดปกติ หรือ สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ควรทำลายสัตว์และส่งตรวจชันสูตรโรค หากถูกสุนัข - แมวกัด ข่วน เลีย ต้องรีบล้างแผล ใส่ยา และพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนโดยด่วน

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ