ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

              

         

                วันที่ 23 มีนาคม 2561 นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง "หลักสูตรการสร้างความสุขในการทำงาน" และ “เทคนิคการผลิตและนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล” โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 39 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ มีทักษะ และฝึกปฏิบัติในการทำ Scrip/Scoop ข่าว ในการพัฒนางานปศุสัตว์ต่อไป

 

ภาพกิจกรรม
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ