ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

ปศุสัตว์ชัยภูมิ  ขอความร่วมมือประชาชนในการนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

              

                

                  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2561  ได้รับแจ้งจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จังหวัดสุรินทร์  ว่ามีการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่หมู่ที่  9  บ้านขี้เหล็กใหญ่  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งเป็นลูกสุนัขที่ไม่ทราบประวัติ  เจ้าของนำมาเลี้ยงเมื่ออายุ  1  เดือนจากจังหวัดขอนแก่น  โดยไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
           ดังนั้น  เพื่อเป็นการควบคุมโรคและหยุดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จะมีการเร่งรัดควบคุมโรคในทุกพื้นที่ที่เกิดโรค
(รัศมี  5  กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค)  ด้วยการฉีดวัคซีน  (
Ring  Vaccination)  ในสุนัขและแมวให้ครอบคลุมทุกตัว  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากเจ้าของสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่  2  เดือนขึ้นไป  ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ตั้งแต่เวลา  07.00  น.  เป็นต้นไป
ตามวัน  เวลาและสถานที่  ดังต่อไปนี้

           วันที่  21  มีนาคม  2561  ให้บริการ  ณ  วัดบริบูรณ์  บ้านขี้เหล็กใหญ่ 
           วันที่  22  มีนาคม  2561  ให้บริการ  ณ  ศาลาวัดบ้านโนนกอก  บ้านโนนกอก 
           วันที่  23  มีนาคม  2561  ให้บริการ  ณ  ศาลาไม้หนองปลาเฒ่า
           วันที่  26  มีนาคม  2561  ให้บริการ  ณ  ที่ทำการชุมชนบ้านขี้เหล็กน้อยมิตรภาพ
           ทั้งนี้  เจ้าของสุนัขและแมว  มีหน้าที่ต้องพาสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
 ซึ่งหลังจากฉีดวัคซีน  เจ้าของสัตว์จะต้องห้อยเหรียญ  (เครื่องหมายประจำตัวสัตว์)  และได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีน  หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ.  2535

         สุดท้ายนี้  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิขอขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิของเราที่ให้ความร่วมมือ  ร่วมใจ  ในการควบคุม  ป้องกัน  และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากจังหวัดชัยภูมิของเรา  หากสนใจขอข้อมูล หรือคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  หมายเลขโทรศัพท์  044-812334 ต่อ 13  หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้านท่าน

 

ภาพกิจกรรม


 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ