ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
คณะกรรมการกรมปศุสัตว์ตรวจประเมินเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
              
      
                  

                   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น เข้าตรวจประเมินเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ นายสำฤทธิ์ ยนต์ชัย ที่บ้านหนองกระทุ่ม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

   

ภาพกิจกรรม
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ