ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

ปศุสัตว์ชัยภูมิร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

              
      

           

          เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2559  จังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดแร้ง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  โดย นายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานจังหวัดเคลื่อนที่ และ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ข้าราชการ สถานศึกษา ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนจำนวนมากให้การต้อนรับ

          นายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า การที่จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อให้ทราบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งช่วยเหลือและสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ในระดับจังหวัดออกเยี่ยมเยียนประชาชนร่วมรับทราบ และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์เรื่องสำคัญให้ประชาชนทราบ และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล จังหวัด และส่วนราชการต่างๆ สามารถตรวจสอบติดตามข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนรับทราบปัญหาต่างๆ เพื่อเป็น ข้อมูลในการปฏิบัติราชการ และสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ร่วมปฏิบัติงาน  ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ฉีดยาคุมกำเนิด และบริการทำหมันถาวรให้กับสุนัข-แมว  ให้ความรู้ให้คำแนะนำและ  แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง  ทั้งการรักษาโรค  การกำจัดพยาธิภายนอก-ภายใน  ให้แร่ธาตุเสริมสำหรับสัตว์  ตลอดจนแจกเอกสารให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 200 ราย

 

   

ภาพกิจกรรม

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ