ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และผู้ประกอบการ จำหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาล

              
      

                   เมื่อวันที่  25  มกราคม 2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  
จัดอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาล  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อเป็นการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานฮาลาล  ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมุสลิม  และคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความปลอดภัยทางอาหาร  โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชัยภูมิ ในการอบรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับรองโรงเชือดสัตว์
ตามมาตรฐานฮาลาล จำนวน  1  แห่ง
                                                                     

 

   

ภาพกิจกรรม
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินต้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ