ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่มนครชัยบุรินทร์)
              

 

      วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่มนครชัยบุรินทร์) โดยได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานและจัดนิทรรศการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร. / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช อ เมือง จ นครราชสีมา โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการสัมมนาและได้มอบแนวทางการพัฒนากลุ่มนครชัยบุรินทร์

 

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ