ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ รณรงค์ Big Cleaning Day
              

 

         วันที่ 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอทุกอำเภอ ได้รณรงค์และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมดำเนินกิจกรรม 5 ส. โดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสที่กรมปศุสัตว์กำหนดให้เป็นวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ทำให้ทุกสำนักงานในสังกัดน่าอยู่ น่าทำงาน และน่าประทับใจแก่เกษตรกรผู้มาติดต่อราชการ

 

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ