ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
ปศุสัตว์เขต 3 ตรวจประเมินสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น อาสาปศุสัตว์ดีเด่น หมู่บ้าน/กลุ่มโครงการฯ
              

 

      
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย. โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ.และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ และปศุสัตว์อำเภอเมือง. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ทำการประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น อาสาปศุสัตว์ดีเด่น หมู่บ้าน/กลุ่มโครงการ ธคก. ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ที่ทำการกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหินกอง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ