ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกในจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีกในฟาร์มมาตรฐาน
              

 

            วันที่ 3 ตุลาคม 2560 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดอบรมผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกในจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีกในฟาร์มมาตรฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด มีผู้เข้าอบรมจำนวน 108 ราย โดย สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ได้พูดคุยเรื่องนโยบายการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ และมีวิทยากร น.สพ. ดำเนิน สืบเสาะงาม มาให้ความรู้เรื่องหลักการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีก น.สพ.ชุมพล. นาครินทร์ เรื่องวิเคราะห์สถานะฟาร์มไก่เนื้อกับการป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก 
การอบรมครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในฟาร์มมาตรฐานได้ตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดเมื่อเกิดโรคระบาดสัตว์ปีก รวมทั้งมีความเข้าใจในการควบคุม และป้องกันโรคตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างชัดเจนและสามารถใช้งานได้จริงและทันท่วงที

 

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ