ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมิมอบโคเนื้อโครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์. ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
              


        

วันที่ 12 กันยายน 2560  จังหวัดชัยภูมิ โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย. โชติวนิช. ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จัดพิธีมอบโค กระบือ. โดยมีนายวิทยา  มากปาน   รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ. เป็นประธานมอบโคเนื้อโครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์. ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ. โคจำนวน. 81 ตัว. อาสาจำนวน 17 ราย. และมอบกระบือโครงการธนาคารโคกระบือ เพศเมีย จำนวน 5 ตัว. ให้แก่กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเสี้ยวน้อย (กิจกรรมผ้าหมักโคลน) จำนวน 5 ราย.เพื่อเสริมสร้างอาชีพการเลี้ยงโคกระบือให้มั่นคง และ สนับสนุนนวัตรกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำผ้าไหมหมักโคลน   ณ โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย. อำเภอเมือง. จังหวัดชัยภูมิ.

 

ภาพกิจกรรม
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ