ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ รณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อโรค และควบคุมโรคสัตว์ปีก
              


         วันที่ 11 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นายสัตวแพทย์วิริยะ แก้วทอง ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ น.สพ.เทอดศักดิ์ ดีเสมอ ผู้แทนปศุสัตว์เขต 3 และ นายประเวศ สุขแสงพนมรุ้ง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ได้ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานรณรงค์พ่นยาทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และมอบเวชภัณฑ์ในการปฏิบัติงานควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีก เพื่อนำไปบรูณาการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน การประชุมขับเคลื่อนในวันนี้ มี สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม และร่วมพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีกเชิงรุกแบบบูรณาการ และรณรงค์ทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ