ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเลี้ยงปศุสัตว์ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม 
                       เมื่อวันที่ 22,,23,24 สิงหาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเลี้ยงปศุสัตว์ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม  เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ื และ  ได้รับเกียรติจากท่านเจนเจตน์ เจนนาวิน  นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรม จำนวน 3 รุ่น เกษตรกรจาก 30 อำเภอ จำนวน 60 กลุ่ม 606 ราย

        การฝึกอบรมในครั้งนี้ ส.พญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้พบปะพูดคุยสอบถามปัญหา อุปสรรค  ปัญหาที่สำคัญคือเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อสร้างคอกโคและจัดซื้อโคจาก ธกส พร้อมทั้งเชิญวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ธกส. และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร 

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ