ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จังหวัดชัยภูมิ
              
    

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูม ินำโดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดขัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ร่วมพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ จัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ตามโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพวรางกูร ประจำปี 2560. มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปมารับบริการหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ จำนวน 270 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม
 


 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ