ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรมเรื่องการเลี้ยงโคเนื้อ ให้แก่นักเรียนเพื่อสร้างทัศนคติและแรงกระตุ้น
              
    

            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดย สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดและคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการมหกรรมปศุสัตว์ชัยภูมิ เพื่อชีวิตและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เพื่อสร้างทัศนคติและแรงกระตุ้นในการสร้างอาชีพแก่ยุวเกษตรกร โดยดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 3 รุ่น ยุวเกษตรกรจำนวน 320 คน ในวันที่ 14,18 และ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ฟาร์มโคเนื้อตัวอย่าง อ.คอนสาร อ.คอนสวรรค์ และ อ.เทพสถิต โดยได้รับประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดฯ เพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ยั่งยืนและมั่นคง

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   


 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ