ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดอบรมเกษตรกรโครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อป้องกันโรค PRRS
              
      วันที่ 20 กรกฎาคม 2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ  จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อการป้องกันโรคและการประเมินสถานะโรค PRRS  ในสุกรของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย จังหวัดชัยภูมิ  ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธกส. ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 37 ราย
ภาพกิจกรรม 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ