ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิออกให้บริการหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.

              
      

          

                
            วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช   ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. จัดกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพสุนัขและแมว  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ  โรงเรียนบ้านหนองเบนประภากร  ตำบลหนองคอนไทย  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

         
โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้ให้บริการ ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง การปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี  บริการทำหมันสุนัข แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาถ่ายพยาธิและยากำจัดเห็บหมัด  ให้บริการรักษาสัตว์ป่วย แจกวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก  และแจกเวชภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ยาถ่ายพยาธิและยาป้องกันโรคสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก โดยท่านผู้ว่าได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิด้วย มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 121 ราย

 

 

   

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ