ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต  3 ตรวจประเมินโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2

              
      

          

                
            เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับสำนักงาน
ปศุสัตว์เขต 3 ตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  ครั้งที่ 2    โดยมีฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน  2 ฟาร์ม คือ

           1.บริษัทสุขพรหมมาศ จำกัด เลขที่ 208 หมู่ 3 ตำบล ห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
           2.บริษัทนวฮะภูมิ  999  จำกัด  เลขที่  8 หมู่ 8  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  

            เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ  ตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกร  สามรถนำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจประเมินไปประยุกต์ใช้ในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรได้ดียิ่งขึ้น  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและให้ฟาร์มอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างดี

 

 

   

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ