ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิตรวจตลาดสดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

              
      

            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ออกตรวจตลาดสดเพื่อตรวจประเมินสุขอนามัยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ ตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้างและสารเร่งเนื้อแดง ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แบบบูรณาการเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2560 

 

   

ภาพกิจกรรม
   
 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ