ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์

              
      

                      เมื่อวันที่  9 - 10  มีนาคม  2560  ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมาย   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนภูธรเมืองชัยภูมิ   ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  2535   และพระราชบัญญัติ พ.ศ.2558 ได้จับกุมผู้กระทำความผิดจำนวน  2  ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอบำเหน็จณรงค์ ในข้อหามีเนื้อสัตว์ไว้เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มิได้รับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์  ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่มีใบอนุญาตจากนายทะเบียน

 

   

ภาพกิจกรรม
   
 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ