ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเข้าตรวจเยี่ยมร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ และ บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เถื่อนและ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
              
      
                     
                   เมื่อวันที่  19  มกราคม  2559  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับชุดเฉพาะกิจสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก   เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนภูธรเมืองชัยภูมิ  ด่านกักสัตว์นครราชสีมา  สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  ได้ออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  2535  และได้จับกุมผู้กระทำความผิดจำนวน  5  ราย ในพื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอเทพสถิต  ข้อหาตั้งโรงฆ่าสัตว์ไม่ได้รับอนุญาตและฆ่าสัตว์โดยมิได้แจ้งการฆ่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  

                  นอกจากนี้ สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และชุดเฉพาะกิจ เข้าตรวจเยี่ยมร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ ตามนโยบายบังคับใช้กฎหมายของกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกร ประชาชน ได้รับบริการที่ได้มาตรฐานตามเจตนารมย์ของกฎหมายต่อไป สามารถตอบสนองนโยบายลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                

 

ภาพกิจกรรม

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ