ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์

              
      
                  
                   เมื่อวันที่  15 - 16  ธันวาคม  2559  ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนภูธรเมืองชัยภูมิ  ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  2559  และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  ได้จับกุมผู้กระทำความผิดจำนวน  2  ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอแก้งคร้อ ในข้อหามีเนื้อสัตว์ไว้เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มิได้รับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์  และข้อหาทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่มีใบอนุญาตจากนายทะเบียน
ภาพกิจกรรม

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ