ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

  จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน)

              
      

              จังหวัดชัยภูมิ โดยนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน) วันพฤหัสบดีที่ 1  ธันวาคม 2559 ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

                ตามที่จังหวัดชัยภูมิจัดงานวันครบกำหนด  ปัญญาสมวาร (50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     เสด็จสวรรคต  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  จังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างกุศล คือการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ  เพื่อช่วยให้   โค-กระบือมีชีวิตอยู่จนสิ้นอายุขัย  ด้วยความเมตตาธรรมไม่คิดเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น  ซึ่งจัดเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จากการให้ทานชีวิต
              การไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน     ของพสกนิกรชาวชัยภูมิในวันนี้  นำโดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายกเหล่ากาชาด  หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าของธุรกิจ บริษัท ห้างร้านเอกชน  และพ่อค้าประชาชน ในจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ     เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  รวมทั้งสิ้น  9   ตัว  เป็นโค 6 ตัว  กระบือ 3 ตัว     และมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกร  จำนวน  282 ราย
              สำหรับโค-กระบือ  จากการร่วมไถ่ชีวิต  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   ในวันนี้  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จะนำเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั่นคือโครงการธนาคาร  โค-กระบือ  เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  ซึ่งจะทำให้เกษตรกรที่ได้รับโค-กระบือเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  สามารถสร้างรายได้และฟื้นฟูอาชีพ                ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์อีกทางหนึ่งด้วย
             

          

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ