ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฟรี "กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ปี 2559"
              
      
              

            ในวันที่ ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๙  นางศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า จัดกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่  2559  จากใจกระทรวงเกษตรกร  ภายใต้โครงการเกษตรกรได้รับ  ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   โดยจัดกิจกรรมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฟรีพร้อมกันทั่วประเทศ  ณ  บ้านยางนาดี  ม.5,10 ต.ชีบน  อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง โดยการตรวจสุขภาพสัตว์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค  ให้คำปรึกษาด้านโรคสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ยารักษาโรคสัตว์  ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ขึ้นทะเบียนสุนัขแมว ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยาคุมกำเนิด 
โดยในการจัดกิจกรรมวันนี้  มีเกษตรกรและประชาชนนำสัตว์มารับบริการเป็นจำนวนกว่า  43 ราย  และมีสัตว์ได้รับบริการ ดังนี้ เป็นโค 55 ตัว  กระบือ 36 ตัว  สุกร 52 ตัว  เป็ด 16 ตัว ไก่ 1,222 ตัว  สุนัข 62 ตัว แมว 20 ตัว รวม ทั้งสิ้น   จำนวน 1,495 ตัว

                

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ