ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมงาน ฉลองโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ
              
      
                 

        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมงาน ฉลองโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดสุรินทร์ และกิจกรรมการเสวนา เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์กระบือไทยในยุค AEC การจัดนิทรรศการทางวิชาการและผลงาน ณ ศูนย์์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน

        การจัดงานในครั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดสุรินทร์ และกิจกรรมการเสวนา เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์กระบือไทยในยุค AEC การจัดนิทรรศการทางวิชาการและผลงานของศููนย์ และการพัฒนาการเลี้ยงกระบือจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ และการแสดงเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการของเอกชน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินกิจกรรมวิจัย ตรวจวินิจฉัย วอเคราะห์ ทดสอบ ชันสูตรโรคสัตว์และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญและยโสธร กิจกรรมฉลองครบรอบ 20 ปี มีการประชุมเสวนาทางวิชาการจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาคทั้ง 8 แห่ง ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคอาเซียน สัตวแพทย์ในเขตพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 คณาจารย์ นักวิชาการ รวมทั้ง มีการเสวนา และดูงานการพัฒนาและอนุรักษ์กระบือไทย ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง มาร่วมแลกเปลี่ยนการพัฒนาคุณภาพปศุสัตว์ไทย รวมไปถึงการอนุรักษ์กระบือไทยในยุคของ AEC ที่จะส่งเสริมความร่วมมือในภาคการอนุรักษ์และคุณภาพของการเลี้ยง เพาะพันธุ์ปศุสัตว์ไทย

                 

 

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ