ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางมา ศึกษาดูงาน จังหวัดชัยภูมิ
              
      
                 

              วันที่ 5 มิ.ย.59 เวลา9.30น .พลเอกดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ       

              คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์  สภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางมา ศึกษาดูงานการเกษตรต้นแบบการพัฒนาสู่เกษตรกรแผนใหม่ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเลี้ยง การปลูกพืชอาหารสัตว์ และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ณ สหกรณ์โคนมชัยภูมิอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ      

                 

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   

   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ