ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
กรมปศุสัตว์ตรวจสอบกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ จังหวัดชัยภูมิ
              
      
          

                        เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม  2559   นายอวยชัย ชัยยุทโธ   ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  พร้อมคณะเดินทางมาตรวจสอบกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ  จำนวน 3 กลุ่ม  เกษตรกร จำนวน  33 ราย  เพื่อตรวจสอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ  โดยตรวจสอบเกษตรกรแต่ละรายโดยเน้นเรื่อง  แปลงหญ้า  แหล่งน้ำ และแผนธุรกิจ(ของสหกรณ์/กลุ่ม)  เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

 

 

ภาพกิจกรรม
 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ