ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมิ มอบโคขุนตามมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ 60 ตัว
              
      
                 

                 นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดขัยภูมิ สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์ผล นายอำเภอแก้งคร้อ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน มอบโคโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน ตามมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน จำนวน 60 ตัว พร้อมเวชภัณฑ์ และท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่องสำหรับปลูก 3 ไร่. ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองแก จำนาน 60 ราย ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  

  
                  การมอบโคขุนในวันนี้ เป็นโครงการตามมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน เพื่อให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 อนุมัติหลักการตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน โดยมอบให้กลุ่มเกษตรกรจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองแก จำนวน 60 ตัว โคขุนจำนวน 60 ราย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดหาท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง มาเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการจัดการ การควบคุมโรคระบาด การจัดทำแปลงหญ้า               

 

ภาพกิจกรรม
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ