ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เถื่อนและ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 
              
      
                     
                  
                   เมื่อวันที่  9 - 11  มีนาคม  2559  ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก   เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนภูธรเมืองชัยภูมิ  ด่านกักสัตว์นครราชสีมา  สำนักงาน
ปศุสัตว์เขต 3  และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้ออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  2535  และได้จับกุมผู้กระทำความผิดจำนวน  22  ราย  ในข้อหา  ตั้งโรงฆ่าสัตว์ไม่ได้รับอนุญาตและฆ่าสัตว์โดยมิได้แจ้งการฆ่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
              

 

ภาพกิจกรรม
 
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ