ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมิ จัดเสวนาหาทางออกการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้ออย่างครบวงจร
              
      
          

             9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-14.00 น. ที่หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อและผลิตอาหารสัตว์โปร่งโพธิ์ ได้จัดการเสวนาหาทางออกการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้ออย่างครบวงจร โดยได้รับเกียรติจากท่านสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น อาจารย์กิตติพัทร์ เทียบประทานพร จาก บ.สยามบีฟจำกัด ดร.อำนาจ ภิญโญศรี และภาคเอกชนจาก บ.พาราไดซ์กรีนเอ็นจินี่จำกัดและ บ.นาต้าฟิล์ม จำกัด
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้ออย่างครบวงจร เพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อต่อไป

 

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ