ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
ปศุสัตว์ชัยภูมิจัดพิธีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 52 ตัว
              
                   

                      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 52 ตัว ให้เกษตกรอำเภอเกษตรกรสมบูรณ์ และอำเภอแก้งคร้อ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นผู้มอบ มีปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ปศุสัตว์อำเภอให้การต้อนรับ

                      กรมปศุสัตว์ได้ส่งมอบโคเพศเมีย นำมาให้บริการแก่เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามระเบียบของ ธคก. ในพื้นที่ 2 รอบด้วยกัน ได้แก่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 จำนวน 25 ตัว และ วันที่ 27 มีนาคม 2558 จำนวน 27 ตัว รวมทั้งหมด 52 ตัว ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรที่รับมอบ และส่งมอบโคให้กับเกษตรกร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการทำสัญญายืมเพื่อการผลิตตามระเบียบของ ธคก. กับเกษตรกรที่รับมอบโคในการต่อไป

1.ภาพกิจกรรม อำเภอแก้งคร้อ
2.ภาพกิจกรรม อำเภอเกษตรสมบรูณ์

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ