ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  ดูงานการพัฒนาหม่ำ จังหวัดชัยภูมิ  

              

                       เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2558  นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขต  14  (นายจิรายุ   นันท์ธราธร) ดูงานการพัฒนาหม่ำจังหวัดชัยภูมิ  ของผู้ประกอบการกลุ่มหม่ำจังหวัดชัยภูมิ 
ณ บริเวณร้านจำหน่ายหม่ำห้าแยกโนนไฮ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ