ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 3
ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

              

                     เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2558  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 3  ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุขอนามัยและให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “เขียงสะอาด”  ในช่วงเทศกาลตรุษจีน  2558  ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่  อำเภอจัตุรัส  ,  ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ตลาดแลง)  อำเภอบ้านเขว้า  ,  เบทาโกรช็อป ,  บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาชัยภูมิ  ,  สยามแม็คโคร  สาขาชัยภูมิ  พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์กับประชาชนทั่วไป

        
ภาพกิจกรรม

 

                                 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ปลอดภัย
“ฉลองตรุษจีน ปี  2558”และแจ้งเตือนผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

                   สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เปิดเผยว่า  ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี  เป็นเทศกาลหนึ่งที่สำคัญของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน  ซึ่งมีการประกอบพิธีไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ  โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีปริมาณความต้องการเนื้อสัตว์เป็นจำนวนมาก  จึงขอประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ดังนี้  การเลือกซื้อสัตว์ปีกควรเลือกเนื้อที่สด  สะอาด  เนื้อแน่น  ไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียว 
ไม่มีกลิ่นเหม็น  หรือมีสีทาตามตัว  ไม่มีจ้ำเลือดหรือตุ่มหนอง  สำหรับเนื้อสุกรควรเลือกที่มีสีชมพูปนแดงเรื่อๆ  เนื้ออ่อนนุ่ม  ไม่แข็งหรือนิ่มเละ  ไม่มีเมือกลื่น  และไม่มีกลิ่น เหม็นคาวและต้องทำให้สุกก่อนบริโภค  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอให้คำแนะนำผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายที่ได้รับการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด “เขียงสะอาด”  ซึ่งเป็นเขียงที่ผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดของจังหวัดชัยภูมิ  และได้รับการรับรองจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งปัจจุบันมีเขียงที่ได้รับการรับรอง  จำนวน 36 แห่ง  ประกอบด้วย  อำเภอเมืองชัยภูมิ 6 แห่ง , อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 4 แห่ง  ,  อำเภอแก้งคร้อ  2  แห่ง  ,  อำเภอจัตุรัส  8  แห่ง , อำเภอบ้านเขว้า 7 แห่ง  ,  อำเภอบ้านแท่น  1  แห่ง  ,  อำเภอภูเขียว  4  แห่ง  และอำเภอ หนองบัวระเหว  4  แห่ง  จึงขอเชิญชวนให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายสะอาด “เขียงสะอาด”  หรือสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่เชื่อถือได้ในพื้นที่
   
                นอกจากนี้จะขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ขอให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  และซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเองด้วยการไม่นำสัตว์ป่วยมาฆ่าเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภค  รวมถึงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เถื่อนที่ยังลักลอบฆ่าสัตว์ให้หยุดดำเนินการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  และให้นำสัตว์เข้าฆ่าใน
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต (ฆจส.2) แล้วเท่านั้น  หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน  1 ปี  หรือปรับไม่เกิน  5,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
                ในส่วนผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้นำเนื้อสัตว์ที่ผ่านการฆ่าจาก
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต (ฆจส.2) มาจำหน่ายเท่านั้น  พร้อมทั้งนำเอกสารแบบ
ตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์มาแสดง  ณ  สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  หากฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน  หรือปรับ 2,500 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
             หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถรับข้อมูลหรือคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ  หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โทรศัพท์ 044-812-334  ต่อ  14

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ