ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิประชุมชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว

              
                           เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจโรคสัตว์ ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท  อำนาจ  หน้าที่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์   และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย  ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ให้กับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และพนักงานตรวจโรคสัตว์  ได้รับรู้และพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ของตนเองต่อไป

 

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ