ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

 ปศุสัตว์ชัยภูมิออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่บ้านท่าหินโงม

              

                วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำส่วนราชการ ออกโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

               โดยการจัดงานในวันนี้มีหน่วยงานทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ร่วมจัดหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติงานจำนวนมาก ให้บริการประชาชนทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวนกว่า  120  ราย  ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้ให้บริการ ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพสัตว์ ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง การปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี  บริการทำหมันสุนัข – แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิดในสุนัข-แมว ยาถ่ายพยาธิและยากำจัดเห็บหมัด  ให้บริการรักษาสัตว์ป่วย แจกวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก  และแจกเวชภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ยาถ่ายพยาธิและยาป้องกันโรคสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก โดยท่านผู้ว่าได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิด้วย

ภาพกิจกรรม

   
   
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ