ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียน และแก้ไขปัญหาโค-กระืบือ
              
           

                    เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะทำงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองออกหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร เข้ารับฟังปัญหา ให้ความรู้ ให้คำแนะนำในเรื่องการเลี้ยงโค-กระบือ ส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 แก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ รักษาสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ณ วัดปทุมชาติ บ้านหนองบัวขาว ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ตามนโยบายของ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยกำหนด ที่จะสร้างให้จังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางโค-กระบือของอีสาน”  (Hub of cattle in Esan)  จึงมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ  ภายใต้ยุทธศาสตร์ “คงรายเดิม  เพิ่มรายใหม่  ใช้เทคโนโลยี”

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ