ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
              
                                       

               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  จังหวัดชัยภูมิ  ณ  โรงเรียนบ้านวังเสมา  (พินิจอนุสรณ์)  หมู่ที่  2 ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ วันที่  22  เมษายน  2558 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

               การจัดงานในวันนี้มีหน่วยงานทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ร่วมจัดหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติงานจำนวนมาก ให้บริการประชาชนทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเนินสง่าเป็นจำนวนกว่า  150  ราย  ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้ให้บริการ ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง การปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี  บริการทำหมันสุนัข – แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิดในสุนัข-แมว ยาถ่ายพยาธิและยากำจัดเห็บหมัด  ให้บริการรักษาสัตว์ป่วย แจกวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก  และแจกเวชภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ยาถ่ายพยาธิและยาป้องกันโรคสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก โดยท่านผู้ว่าได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิด้วย

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว :กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ